Formació subvencionada

Empresa

Home / Formació subvencionada
Característiques
Els cursos son per  a treballadors en règim general, es a dir, treballadors contractats amb alta a la seguretat social. No son per treballadors autònoms.

El import del curs es pot arribar a compensar al 100% amb les quotes que paga l’empresa a la seguretat social.

La majoria de cursets es poden fer via internet, amb llibertat d’horaris.

 

Nosaltres et calculem quin import et pot ser subvencionat.

Si ens dius que et cal, t’ho busquem.

 

Arees formatives

Hi ha més de 1100 cursos, les àrees generals formatives son:

 

Administració Pública (37)

Actuacions en l’empresa davant les dificultats econòmiques 120h (D); Aplicació de l’IVA 80h (D); Aplicació del nou PGC per a PYMES. Manual pràctic 80h (D); Aplicacions informàtiques de gestió (2008) – Obra completa – 3 volums 120h (D); Assessor fiscal – IRPF i impostos sobre successions i donacions – Vol 1. 80h (D); …

Alimentació (20)

Manipulació d’aliments 10h (P); Alimentació i nutrició per a la tercera edat 50h (D); Qualitat Alimentària. Implantació de la Norma ISO 22.000:2005 80h (D); Conservació del peix i organització de la peixateria 50h (D); Enologia i Maridatge – Obra completa – 3 volums 120h (D); …

Arts Gràfiques (7)

Ajustament de les màquines d’enquadernar 70h (D); Enquadernador artesanal 70h (D); Enquadernador industrial 70h (D); Impressió en Offset 70h (D); Llenguatge i disseny gràfic 70h (D); …

Comercial i Màrqueting (95)

Qualitat en atenció al client 30h (T); Tècniques de venda 36h (T); Comerç Internacional 80h (T); Adreça eficaç del treball en equip 30h (T); Gestió del temps 30h (T); …

Construcció (23)

Col•locació d’elements senzills i ornamentals amb plaques de pedra natural 80h (D); Construcció de fonaments i sanejaments 80h (D); Construcció de cobertes ceràmiques 80h (D); Construcció de fàbrica amb maó vist 80h (D); Construcció d’obra de fàbrica ordinària 80h (D); …

Dret (26)

Auditoria de la LOPD 80h (D); Auditoria i Protecció de dades en l’empresa – Obra completa – 3 volums 120h (D); Contractació en el comerç internacional 84h (D); Dret administratiu general 50h (T); Dret Civil Immobiliari 80h (D); …

Desenvolupament Sostenible (16)

Expert en Canvi Climàtic, Economia i Dret del Medi ambient 250h (T); Expert en Canvio Climàtico, Energia Eòlica i Contaminació Atmosfèrica 250h (T); Expert en Economia i Dret Ambiental 250h (T); Expert en Energia Solar i Eòlica 250h (T); Expert en Energies Renovables 450h (T); …

Disseny (64)

Disseny  web – internet (6)

Autocad 2D 2006 56h (T); Adobi Photoshop CS 56h (T); Photoshop CS4 per a retoc fotogràfic 60h (T); Autocad 3D 2006 56h (T); Adobi Flash CS4 Bàsic 40h (T); …

Docència (14)

Disseny d’avaluació. Avaluació de les accions formatives. Innovació i actu 80h (D); Disseny de mitjans i recursos didàctics 80h (D); Estratègies d’aprenentatge – orientació – seguiment 80h (D); Avaluació de programes formatius 80h (D); Gestió de projectes de formació. 2 volums 120h (D); …

Electricitat/ Electrònica (13)

Instal•lacions elèctriques en edificis 80h (D); Autòmats programables 50h (D); Energia solar fotovoltaica 80h (D); Energia solar tèrmica 80h (D); Introducció a l’energia eòlica 80h (D); …

Escaparatisme (7)

Escaparatisme Presencial 7h (P); Escaparatisme presencial 16h (P); Aspectes tècnics de la decoració 24h (T); Coneixement del producte: presentació al client 24h (T); Dinàmica de Mercat Principiant – Mitjà 20h (T); …

Formació (44)

Aplicació de les tic a la docència 70h (T); Dificultats d’Aprenentatge 43h (T); Direcció i gestió d’un centre educatiu 70h (T); Disseny de mitjans i recursos didàctics 50h (D); Disseny de proves d’avaluació de l’aprenentatge 20h (T); …

Fotografia (2)

Ed. Externa – Imatge Digital. Conceptes Bàsics 80h (D); Iniciació a la Fotografia Digital 80h (D);

Gestió de Qualitat i Medi ambient (47)

Sistemes de Gestió de la Qualitat basats en UNEIX-EN ISO 9001:2008 12h (P); Sensibilització Mediambiental 28h (T); Aplicació del sistema ambiental en l’empresa 50h (D); Auditor Intern en Sistemes de Gestió Ambiental ISO 14001:2004 i Qualitat ISO 350h (T); Auditoria de Qualitat Mediambiental 80h (D); …

Gestió Empresarial (70)

Comerç electrònic 36h (T); Comptabilitat Financera 56h (T); Relacions Laborals 2010 80h (T); NNTT orientades a la Gestió Fiscal, Laboral i de RRHH 56h (T); Gestió comercial de la Pyme 80h (T); …

Habilitats directives (31)

La comunicació: el primer pas cap a l’èxit 80h (T); Resolució de conflictes. 2 Mòduls 56h (T); Habilitats directives i gestió de temps 56h (T); Lideratge i motivació 50h (D); …

Hosteleria i Turisme (36)

Manipulació D’aliments/ 6h (P); Càlcul aplicat al turisme 24h (T); Cambrer: servei de bar 43h (T); Cambrer: servei de sala 43h (T); Cuina 30h (T); …

Idiomes (188)

Anglès Intermedi B1 56h (T); Engonals nivell 1 Presencial 30h (P); Engonals nivell 2 Presencial 30h (P); Engonals Elemental A1 56h (T); …

Imatge i Fotografia (5)

Composició fotogràfica: Projectes fotogràfics 50h (D); Copiat de material fotogràfic en Blanco i Negre 50h (D); Fonaments de la imatge fotogràfica: La càmera 50h (D); Il•luminació fotogràfica 50h (D); Tècniques de revelat de material fotogràfic 50h (D);

Informàtica (143)

Ofimàtica (20)

VSIS-ERP.SMH NIVELL I ORGANITZACIÓ I FUNCIONALITATS 28h (T); Excel 2007 Complet nivell Usuari 56h (T); Nivell Avançat de Microsoft Excel 2003 28h (T); Curs de Office Bàsic (Excel i Word) 20h (P); Excel 2007 Mitjà 28h (T); …

Innovació (4)

Certificació de projectes i sistemes en I+d+i (Norma UNEIX 166) 10h (T); Creativitat per a la innovació 10h (T); La innovació com eina de gestió 20h (T); Principis bàsics de la Innovació de la I+D+i en l’empresa 10h (T);

Jardineria (4)

La cura de les plantes: plantes de jardí 80h (D); Generalitats sobre jardineria 50h (D); Reg per degoteig 80h (D); Tècniques de Jardineria 80h (D);

Mecànica (3)

Electricitat i electrònica de l’automòbil: Encès 50h (D); Estudi del motor: Elements 50h (D); Responsable Tècnic de Taller 120h (D);

Metall (2)

Tècniques de mercat i cort de metalls 50h (D); Tècniques de soldat 50h (D);

Perruquería i Estètica (23)

Aromaterapia – Flors de Bach 80h (D); Assessorament de bellesa i estils morfologia i visagisme 80h (D); Canvis de color en el cabell 80h (D); Depilación 80h (D); El Cort. Mètode natural cutting. Cort masculí i femení 80h (D); …

Prevenció i Riscos Laborals (93)

Prevenció de riscos laborals 40h (T); Tècniques de Neteja viària Presencial Fundaciò Tallers 28h (P); Formació en l’aplicació de la protecció de dades en l’empresa 6h (P); Implantació LOPD 6h (P); Curs PRL Construcció 20h (P); …

Programació (33)

Línux Bàsic 56h (T); Programació Web (HTML, CSS, PHP, Javascript) 80h (T); Iniciació a Java J2ES 56h (T); SQL Presencial 13h (P); Microsoft Visual Basic 2008 56h (T); …

Recursos Humans (32)

Administració de personal 56h (T); Tècniques administratives d’oficina 80h (T); Llei orgànica de protecció de dades (LOPD) 10h (T); Política d’Igualtat i Violència de gènere (92h) 92h (T); …

Sanitat (34)

Salut Mental i Discapacitat Intel•lectual 20h (P); TÈCNIC EN TRANSPORT SANITARI( TTS) 40h (D); Cures auxiliars de infermeria 28h (D); Anàlisis clíniques: Hematologia 70h (D); Assistència domiciliària 80h (D); …

Serveis a la comunitat (7)

Animació per a persones de la tercera edat 80h (D); Autonomia personal i salut infantil 120h (D); Avaluació, programa d’intervenció i prevenció en la tercera edat 80h (D); Bugaderia Industrial 50h (D); Monitor sociocultural 70h (D); …

Transport (14)

Accions de seguiment per a la conducció eficient de vehicles industrials 15h (T); Certificat d’Aptitud Professional (C.A.P.) per al Transport 35h (P); Permís de conduir 0h (P); Ed. Externa – Gestió de flotes i ús del tacògraf digital 80h (D); Ed. Externa – Seguretat en el Transport i Manipulació de Mercaderies Perilloses 50h (D); …

 

 

 

Facebook Twitter