Protecció de dades

Empresa

Home / Protecció de dades

Adaptacions a la LOPD

La llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) es va implantar el 1999, exigint al 100% de les empreses i autònoms, generar una sèrie d’obligacions regulades per l’Agència Española de Protecció de Dades AGPD), entre les que destaquen:

Obligacions per a totes les empreses
1- Creació i registre de fitxers a l'AGPD 2- Generar DOCUMENTS DE SEGURETAT 3- Implementar mesures TÈCNIQUES backup, antivirus... 4- Manteniment 5- Auditories obligatòries cada 2 anys

Recordar que el desconeixament de la llei no eximeix el seu compliment; i en el cas de inspecció per part de l’AGPD les sancions son elevades, amb imports que oscilen entre 600,00€ i 600.000€.

 

Facebook Twitter